Sabor.bg е най-големият сайт - агрегатор за колективно пазаруване на българския онлайн пазар.

Sabor обединява всички оферти на едно място като по тази начин спестява на потребителите време и сегментира тяхното търсене по различни критерии.

Sabor.bg е краят на спам – съобщенията и началото на структурирано търсене и пазаруване онлайн.